Veřejná zakázka: Posypová sůl pro SÚSPK (2021/2022)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8657
Systémové číslo: P21V00000340
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2021
Nabídku podat do: 16.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posypová sůl pro SÚSPK (2021/2022)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
V souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ zadavatel uvádí, že cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně třemi prvními vybranými dodavateli, na základě níž bude následně zadavatel uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy v elektronické podobě opatřené podpisy oprávněných osob ve formě zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu (viz příloha č. 3 této ZD) na dodávky předmětu plnění po dobu než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých kupních smluv uzavřených na základě rámcové dohody nedosáhne částky uvedené v čl. 4.1. této ZD, maximálně však do 31.10.2022. Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány bez obnovení soutěže ve smyslu § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ, tedy výzvou zadavatele vůči dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou a v případě jeho neakceptace oferty k uzavření dílčí kupní smlouvy oslovením dalšího dodavatele v pořadí atd. (pořadí dodavatelů je určeno dle nabídkových cen, které budou uvedeny v krycím listu nabídky a které jsou závazné a neměnné po celou dobu trvání smluvního vztahu a to tak, že první oslovený bude dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, druhým osloveným bude dodavatel s druhou nejnižší nabídkovou cenou a třetím osloveným bude dodavatel s třetí nejnižší nabídkovou cenou). Tato zadávací dokumentace vymezuje veškeré podmínky plnění ve smyslu § 132 odst. 4 ZZVZ

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy