Veřejná zakázka: Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8420
Systémové číslo: P21V00000103
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování první (I.) etapy regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO), která bude strategickým koncepčním dokumentem reagujícím na probíhající změnu klimatu zaměřená na území kraje. Cílem je především stanovit koncepci řešení projektu, zhodnotit a přenést zkušeností z obdobných typových projektů v ČR i zahraničí, zajištění vstupních analytických dat a podkladů, navázání spolupráce s dotčenými institucemi, navrhnout objektivní přístup k výběru či prioritizaci jednotlivých oblastí (tzv. multikriteriální analýza v prostředí GIS) a následně vymezení nejméně 10 prioritních oblastí, a to na úrovni hydrologických povodí IV. řádu. Součástí této zakázky bude i návrh publicity a propagace projektu vůči veřejnosti včetně ukázek příkladů dobré praxe.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky