Veřejná zakázka: Střecha budovy odborného výcviku SŠ Bor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8247
Systémové číslo: P20V00000569
Datum zahájení: 12.11.2020
Nabídku podat do: 26.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střecha budovy odborného výcviku SŠ Bor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zastřešení na objektu Školní jídelny a dílny Střední školy Bor, Strážská 483 spočívající v obnově hydroizolační a tepelně izolační funkce střechy. Jedná se o dvoupodlažní budovu o výšce 9,35 m a o půdorysných rozměrech 68,84x15,2 m. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové rámy obdélníkového průřezu. Stávající střešní krytinou jsou převážně trapézových plechy, zbývající část je zastřešena vlnitým plechem.
Předmětem veřejné zakázky je především:
• Demontáž jímacího vedení hromosvodu pro opětovné použití.
• Vyspravení a prohlídka současné střešní krytiny + revize stávajícího kotvení.
• Realizace nové roznášecí vrstvy z desek polystyrenu.
• Realizace nové hydroizolace z mechanicky kotvené PVC-P folie.
• Související stavební úpravy.
• Montáž jímacího vedení hromosvodu.
• Dočasné odpojení GASTRO zařízení cvičné kuchyně a po provedení stavebních prací opětovná instalace a uvedení do provozu.
• Demontáž stávajících vývodů vzduchotechniky ze cvičné kuchyně. Po provedení nového podhledu budou zpětně osazeny vč. potřebných úprav.
• Demontáž stávajícího podhledu včetně osvětlení (osvětlovacích těles a světelných rozvodů).
• Montáž nového ocelového roštu a tepelné izolace.
• Montáž nové parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy.
• Podhled ze SDK desek a minerální kazetový podhled.
• Montáž nového osvětlení pomocí LED svítidel a nové kabeláže.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 290 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Bor, Plzeňská 231
 • IČO: 00077879
 • Poštovní adresa:
  Plzeňská 231
  34802 Bor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 370004

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy