Veřejná zakázka: Transformace CSS Stod III. etapa – kuchyňské linky a vestavné spotřebiče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 7321
Systémové číslo VZ: P19V00000372
Datum zahájení: 18.07.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Transformace CSS Stod III. etapa – kuchyňské linky a vestavné spotřebiče
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňských linek a vestavěných spotřebičů, včetně dopravy do místa plnění tj. do 4 lokalit: Dnešice – objekt A, Kvíčovice – objekt A a B, Staňkov objekt A a Stod - objekt A, B, C, D, dále uvedení do provozu a případné likvidace vzniklého odpadu, vymezeného dále v této Výzvě zadavatelem v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanoveném termínu a to v rozsahu a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace
 • IČO: 48333841
 • Poštovní adresa:
  28. října 377
  33301 Stod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 231480

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 3. patro
318 00 Plzeň

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků