Veřejná zakázka: III/17121 Sušice-Hájkova ulice, rekonstrukce (2.vypsání)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 7073
Systémové číslo VZ: P19V00000124
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 21.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/17121 Sušice-Hájkova ulice, rekonstrukce (2.vypsání)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
Předmětem stavby je provedení rekonstrukce silnice III/17121 v intravilánu města Sušice v délce 450 metrů. Dále bude vybudován nových chodník, kanalizace pro odvod splaškových vod, část nové dešťové kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení. Na kanalizaci a vodovod budou provedeny veřejné části přípojek. Stávající a dnes již nevyužívaný vodojem bude využit jako čerpací stanice na pitnou vodu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 921 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků