Veřejná zakázka: SOUE Plzeň - oprava komunikací v areálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6560
Systémové číslo: P18V00000518
Datum zahájení: 12.07.2018
Nabídku podat do: 20.07.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOUE Plzeň - oprava komunikací v areálu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to rekonstrukce stávající vozovky a zpevněných ploch a to v rozsahu a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
 • IČO: 69456330
 • Poštovní adresa:
  Vejprnická 663/56
  31800 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344690

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 3. patro
318 00 Plzeň

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky