Veřejná zakázka: SŠ Kralovice – nákup pomůcek, vybavení a materiálu pro Kovářský kroužek a kroužek Zpracování kovů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6438
Systémové číslo: P18V00000399
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 23.05.2018 16:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SŠ Kralovice – nákup pomůcek, vybavení a materiálu pro Kovářský kroužek a kroužek Zpracování kovů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů, zařízení a souvisejícího materiálu na Kovářský kroužek a kroužek Zpracování kovů realizovaný zadavatelem v rámci výuky. Součástí veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění VZ, odborná instalace a připojení strojů a zařízení, rozvod vzduchu, zprovoznění strojů a zařízení, předvedení předmětu plnění včetně zaškolení personálu zadavatele ohledně provozu a údržby strojů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 918 181 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
 • IČO: 00077704
 • Poštovní adresa:
  nám. Osvobození 32
  33141 Kralovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 351316

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo v listinné podobě.

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení účastníka (dodavatele) v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Listinnou nabídku lze podat na adrese:
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
nám. Osvobození 32
331 41 Kralovice

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky