Veřejná zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6077
Systémové číslo: P18V00000038
Datum zahájení: 19.02.2018
Nabídku podat do: 09.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové gastronomické technologie s veškerým příslušenstvím, a to včetně dopravy do místa plnění, montáže na předem připravené přípojné body, uvedení do provozu a případné likvidace vzniklého odpadu. Součástí veřejné zakázky je rovněž kompletní proškolení zaměstnanců, kteří budou obsluhovat dodané gastronomické technologie, a dodání veškeré dokumentace a návodů v českém jazyce.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách, tj. v Písemné výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 392 533 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
 • IČO: 18242171
 • Poštovní adresa:
  Jeřabinová 96
  33701 Rokycany
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213788

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo v listinné podobě.

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení účastníka (dodavatele) v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Listinnou nabídku lze podat na adrese:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Podrobnější informace jsou uvedeny v Písemné výzvě k podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky