Veřejná zakázka: Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5806
Systémové číslo: P17V00000389
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-002470
Datum zahájení: 13.09.2017
Nabídku podat do: 17.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektové dokumentace a souvisejících činností v rozsahu dle čl. 2. zadávací dokumentace, a to:

1. Zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
2. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
4. Součinnost při výběru dodavatele stavby
5. Výkon autorského dozoru
6. Poskytnutí výhradní a neomezené licence pro užití autorského díla

vše v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem projektové dokumentace je obnova dvou navazujících, funkčně propojených domů: Chotěšovského a Gerlachovského domu. Jejich propojení je provedeno na krátké společné hranici pozemků ve dvorní části domů. Současný stav vnitřního uspořádání není uspokojivý a je nutné ho řešit úpravou dispozic a obnovou rozvodů a technického vybavení, které je na hranici své životnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 719 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
 • IČO: 00228745
 • Poštovní adresa:
  Kopeckého sady 357/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky