Veřejná zakázka: Vybudování EPS pro Dům seniorů Kdyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5223
Systémové číslo: P16V00000371
Počátek běhu lhůt: 28.07.2016
Nabídku podat do: 25.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování EPS pro Dům seniorů Kdyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání elektronického požárního systému (EPS) včetně stavebních a montážních prací.
Podrobnější specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Písemné výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
 • IČO: 75007746
 • Poštovní adresa:
  Pod Korábem 669
  34506 Kdyně
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369872

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Písemné výzvě k podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky