Veřejná zakázka: Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3234
Systémové číslo: P14V00000943
Evidenční číslo zadavatele: OIT
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493624
Počátek běhu lhůt: 06.09.2014
Nabídku podat do: 15.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:

1/ Poskytování technické podpory aplikací společnosti PilsCom s.r.o. pro Krajský úřad Plzeňského kraje a zřizované příspěvkové organizace (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Centrální nákup)
a
2/ Poskytování služeb rozvoje aplikací společnosti PilsCom s.r.o. dle dílčích potřeb a na základě konkrétních požadavků zadavatele.
Předmětné informační systémy jsou následující:
AthenA - elektronická spisová služba
iUsnesení - aplikace pro přípravu a publikaci usnesení orgánů kraje
Faktury - aplikace pro správu a schvalování faktur
Objednávky - aplikace pro správu a schvalování objednávek
Platební poukazy
ePodatelna
a další (Střet zájmů, Refundace poplatků a jiné).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejný zadavatel Plzeňský kraj užívá pro výkon své agendy a působnosti informační systémy (aplikace), jejichž dodavatelem a tvůrcem je společnost PilsCom s.r.o., IČO: 25219103, se sídlem Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň. Jedná se o autorské softwarové produkty, kdy PilsCom s.r.o. vlastní veškerá autorská práva k předmětným aplikacím a je jediným vykonavatelem legitimních výhradních autorských práv k aplikacím. Tyto softwarové produkty jsou pak integrovány do prostředí zadavatele jedinečným způsobem obsahujícím jedinečné individuální vazby na rozličné interní i externí informační systémy, včetně centrálního eGovernmentu, když právě taková integrace je jedinečným technickým řešením. Předmětné aplikace využívá nejen Plzeňský kraj, resp. Krajský úřad Plzeňský kraje (zde tvoří stěžejní jádro aplikací), ale i jím zřizované příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Centrální nákup.
  Zadávané plnění mohl z důvodu ochrany výhradních (autorských) práv podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout zadavateli pouze jeden dodavatel - společnost PilsCom s.r.o., IČO: 25219103.
  Proto zadavatel realizoval jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 ZVZ a oslovil výzvou k podání nabídky pouze jediného dodavatele, a to společnost PilsCom s.r.o., IČO: 25219103.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 539 152 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Škroupova 1760/18
Plzeň 3-Jižní Předměstí
30100 Plzeň 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky