Veřejná zakázka: III/1992 Svojšín - Otročín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10775
Systémové číslo: P23V00000634
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-044010
Datum zahájení: 16.08.2023
Nabídku podat do: 04.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1992 Svojšín - Otročín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení opravy povrchu silnice III/1992 od křižovatky se silnicí III/1994 v obci Svojšín až na začátek obce Otročín v délce 2 946 m dle PDPS a soupisu prací s názvem "III/1992 Svojšín - Otročín". Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů SO 101 a SO 102. V SO 101 bude po očištění povrchu provedeno odfrézování stávající asfaltové vrstvy tl. 30 mm, nejprve však v místě výskytu stávajících obrub bude proveden řez oddělující frézované asfaltové vrstvy od betonových tvarovek a zbývající část živičného kryttu bude odstraněna a odpikována ručně. V místech neúnosné podkladní vrstvy a svěšených okrajů komunikace bude provedena oprava neúnosných míst ACL 16 tl 50 mm, následně bude aplikován spojovací postřik a položena nová obrusné vrstva asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50 mm. V SO 102 budou v místech svěšených okrajů a neúnosných míst provedeny sanace ACP 22+ tl 60 mm, následně bude aplikován spojovací postřik a vyrovnávka z ACL 16+ v průměrné tl. 60 mm. Po aplikaci dalšího spojovacího postřiku bude položena nová obrusné vrstva ACO 11+ tl. 50 mm. Součástí opravy je úprava odvodnění v intravilánu obce Svojšín, oprava propustků v celé trase, pročištění a úprava silničních příkopů a svahů, dosypání krajnic, nové VDZ, zajištění a provedení DIO. Vše je podrobně popsáno v technické zprávě PDPS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 232 017 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky