Veřejná zakázka: Střešní krytina a školní dílny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10549
Systémové číslo: P23V00000407
Datum zahájení: 18.05.2023
Nabídku podat do: 30.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střešní krytina a školní dílny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení obálky budovy bez výměny oken. V půdním prostoru bude provedeno zateplení stávajícího podhledu foukanou minerální izolací, v prostoru bez podhledu bude provedeno zateplení střešního pláště (z vnitřní strany). Oprava komunikací bude spočívat v provedení výměny jedné skladby (stávající zpevněné plochy) za skladbu živičnou pojezdovou, či chodníkovou z betonové zámkové dlažby. Takto upravená plocha bude nově odvodněna do vsakovacího potrubí.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 Výzvy) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • IČO: 00077631
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 313
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky