Veřejná zakázka: II/230 Víchov - Těchlovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10548
Systémové číslo: P23V00000406
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-030895
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/230 Víchov - Těchlovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková oprava povrchu silnice č. II/230 v úseku od začátku obce Těchlovice k pracovní spáře nového povrchu 159 m za obcí Víchov dle PDPS s názvem "II/230 Víchov-Těchlovice, oprava" je rozdělena do tří stavebních objektů:- SO 101 - Těchlovice průtah, délka 933 m- SO 102 - Těchlovice - Víchov, extravilán, délka 2 504 m- SO 103 - Víchov - průtah, délka 579 m.Předmětem díla bude provedení jen SO 102 včetně opravy tří propustků a SO 103.SO 101 nebude vzhledem k plánovaným investičním záměrům Města Stříbra realizován. V SO 102 bude provedeno odfrézování starých asfaltových vrstev vozovky, oprava trhlin a spár, pokládka modifikované ložní vrstvy ACL 16S tl. 60 mm a modifikované obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm. Mezi jednotlivé vrstvy bude aplikován spojovací postřik. Neúnosná místa budou sanována odfrézováním další vrstvy tl. 50 mm a pokládkou podkladní vrstvy ACP 16S téže tl. V SO 103 bude po odfrézování starých asfaltových vrstev vozovky provedena oprava trhlin a spár, spojovací postřik, pokládka modifikované obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm. Neúnosná místa budou sanována odfrézováním další vrstvy tl 60 mm a pokládkou modifikované ložní vrstvy ACL 16S téže tl. Součástí opravy je stržení a dosypání krajnic, pročištění příkopů, stavební úpravy sjezdů na sousední pozemky, úprava rozjezdů křižovatek, provedení silnovrstvého VDZ, zajištění a provedení DIO. Vše je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě PDPS. Oprava je spolufinancována z dotačních finančních prostředků SFDI.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 665 283 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky