Veřejná zakázka: III/17214 Horažďovice - Velké Hydčice, oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10352
Systémové číslo: P23V00000209
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-021468
Datum zahájení: 16.03.2023
Nabídku podat do: 17.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/17214 Horažďovice - Velké Hydčice, oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "III/17214 Horažďovice - Velké Hydčice, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. III/17214 v úseku Horažďovice - Velké Hydčice o délce 3,285 km. V 0,000 - 0,280 bude odfrézována obrusná vrstva a položena nová ložní a obrusná vrstva. Tento úsek bude prováděn za provozu po polovinách. Od km 0,280 až na konec úseku v km 0,3285 bude provedena recyklace za studena cementem a asfaltovou emulzí a na tuto vrstvu bude položena navá ložní a obrusná vrstva. Součástí stavby je oprava propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků a svodidel, zpevnění krajnic a úprava sjezdů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 157 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky