Veřejná zakázka: Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10214
Systémové číslo: P23V00000072
Datum zahájení: 13.02.2023
Nabídku podat do: 13.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem zakázky je pro vybrané zájmové území (povodí IV. řádu – Úhlava od Bezděkova po Klatovy) zpracování studie s názvem Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy, která odpovídá definici územní studie (dále jen „ÚS“) dle ustanovení § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedená studie bude vycházet z výstupů Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (dále jen „ReSAO PK“), kdy na základě multikriteriální analýzy (dále jen „MKA“) byly vybrány tzv. prioritní oblasti (povodí IV. řádu).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky