Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnovení podpory aktivních prvků HP II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2019 30.10.2019 08:30
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 25.11.2019 09:00
Městský okruh úsek Křimická-Karlovarská-Pyrotechnický průzkum
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 25.11.2019 10:00
Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů - dostavba
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 11.11.2019 10:00
III/193 15 Skupeč - Křelovice, oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 25.10.2019 10:00
Rekonstrukce části ubytovny Rokycanské nemocnice
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2019 04.11.2019 10:00
Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou nemocnici, a.s. - 4. vyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2019 04.11.2019 10:00
Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2019 04.11.2019 10:00
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část - PDPS
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2019 01.11.2019 10:00
Servis vozidel ZZSPK Mercedes-Benz v prodloužené záruce 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 23.10.2019 10:00
Zajištění konference Plzeňské dny urgentní medicíny 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 22.10.2019 10:00
Malířské práce v DPS Domažlice, Baldovská 583, 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 31.10.2019 10:00
III/19850 Mchov, oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 23.10.2019 10:00
Podpora zálohovacího software
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 21.10.2019 10:30
Oprava pavilonu č. 8 - 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 31.10.2019 12:00
všechny zakázky