Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ICT vybavení 2018 pro SPŠ dopravní Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 03.10.2018 09:00
III/11758 Letiny - Svárkov - oprava krytu komunikace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 03.10.2018 10:00
III/2354 Lhotka u Terešova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 04.10.2018 10:00
III/18314 Úsilov - Mezholezy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 03.10.2018 09:00
II/203 hranice křižovatky s II/230-hr.okr. Tachov
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2018 09.10.2018 09:00
III/11736 Milínov-Lipnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 04.10.2018 09:00
Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (2. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2018 10.10.2018 10:00
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - C-rameno
nadlimitní Příjem nabídek 20.09.2018 23.10.2018 09:00
II/197 Polžice - Srby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 02.10.2018 09:00
Oprava vzduchotechniky stravovací část Karlovarská "nákup strojů a technologického vybavení stravovací části Karlovarská"
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 09.10.2018 10:00
Provádění mimozáručních oprav a poskytování servisních služeb v KN, a.s. ( 2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 02.10.2018 10:00
Oprava fasády budovy Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 25.09.2018 10:00
IP pracoviště pro VOŠ a SPŠE Plzeň - 3. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 25.09.2018 09:00
Dýšina - Nová Huť chodník podél silnice III/18014 - II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2018 21.09.2018 09:00
Zabezpečení kvality pitné vody dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. v DSS Liblín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 25.09.2018 10:00
všechny zakázky