Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Papírová hygiena pro Plzeňský kraj 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2018 03.01.2019 10:00
Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (3. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 04.01.2019 10:00
Podpora CISCO zařízení na rok 2019 - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 19.12.2018 10:00
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - intenzivní péče (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 08.01.2019 10:00
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - externí kardiostimulátor (2.vyhlášení)
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 09.01.2019 10:00
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" - 2. vyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 15.01.2019 10:00
Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (3.vyhlášení)
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 04.01.2019 09:00
Barva pro VDZ pro SÚSPK (2019)
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 14.01.2019 09:00
Pozáruční opravy vozidel ZZS PK 2019-2020
podlimitní Příjem nabídek 03.12.2018 19.12.2018 10:00
Modernizace návazné péče - Klatovská nemocnice, a.s. (2.vyhlášení)
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2018 07.01.2019 10:00
II/201 Mladotice - oprava povrchu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 27.11.2018
Nákup dřevěných pelet pro DSS Liblín na rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2018 06.12.2018 10:00
Servis vozidel ZZS PK Mercedes-Benz v prodloužené záruce 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2018 30.11.2018 13:00
Nákup ultrazvukového přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2018 28.11.2018 10:00
Stavba a instalace výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2018 03.12.2018 10:00
všechny zakázky