Profil zadavatele: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313

  • Název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
  • IČO: 00077631
  • Adresa:
    Blatenská 313
    34101 Horažďovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_65.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení k VZ s názvem „Vybavení učebny stolničení SŠ Horažďovice“ Dokument PDF Záznam o výběrovém řízení_sign.pdf 673.01 KB
Záznam o poptávkovém řízení - zpracování PD (Venkovní odborná učebna + renovace venkovního prostranství) Záznam o provedeném poptávkovém řízení a jeho výsledek. Dokument PDF ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ - SŠ Horažďovice - PD.pdf 225.30 KB
Záznam o výběrovém řízení Záznam o výběrovém řízení na VZ s názvem „Gastronomické vybavení pro SŠ Horažďovice“ Dokument PDF Záznam o výběrovém řízení_signed.pdf 294.50 KB
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení s názvem Nákup ojetého devítimístného užitkového vozidla pro SŠ Horažďovice Dokument PDF Záznam o PŘ a Protokol o jednání.pdf 2.12 MB
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení k VZ s názvem "Fotografická technika pro SŠ Horažďovice" Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení.pdf 255.23 KB
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení na výkon koordinátora BOZP k veřejné zakázce realizované v rámci projektu OPŽP 5.1a ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011505

Dokument PDF Záznam o pop.řízení BOZP_merged.pdf 1.41 MB
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení na výkon technického dozoru stavebníka k veřejným zakázkám realizovaných v rámci projektu OPŽP 5.1a ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011505 a 5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506
Dokument PDF Záznam o pop. řízení TDS_merged.pdf 1.51 MB
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení na výkon manažérského řízení a administrace projektů SŠ Horažďovice realizovaných v rámci projektu OPŽP 5.1a ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011505 a 5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506
Dokument PDF Záznam o pop. řízení MŘ_merged.pdf 1.48 MB
Záznam o poptávkovém řízení Záznam o poptávkovém řízení kna VZ s názvem „Fotografická technika pro SŠ Horažďovice – 2. vyhlášení“ Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení_sign.pdf 291.76 KB
Písemná zpráva zadavatele
SŠ Horažďovice – dodávka a instalace modernizovaného osvětlení učeben Výměna zastaralého osvětlení v kmenových učebnách za úsporné ledkové Dokument PDF Záznam o poptákovém řízení světla .pdf 670.40 KB