Profil zadavatele: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.

  • Název: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
  • IČO: 26360870
  • Adresa:
    Blatenská 314
    34101 Horažďovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_135.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o. Předmětem zakázky je provedení výměny asfaltových povrchů v areálu Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, 341 01 Horažďovice.

Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení_asfaltové plochy.pdf 1.17 MB
Technický dozor investora na východní přístavbu a stavební úpravy nemocnice následné péče v Horažďovicích Předmětem zakázky malého rozsahu je technický dozor investora na východní přístavbu a stavební úpravy nemocnice následné péče v Horažďovicích.
Specifikace dodání a prací, technické parametry:
Provedení technického dozoru investora na východní přístavbě a při stavebních úpravách nemocnice následné péče v Horažďovicích, dle projektové dokumentace od Ing. Arch. Jiřího Kučery.
Dokument PDF vyhodnocení technický dozor investora.pdf 29.36 KB
Veřejná zakázka malého rozsahu na odvoz a likvidaci odpadů ve zdravotnictví Předmětem zakázky malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je odvoz a likvidace odpadu ze zdravotnictví - z horažďovické nemocnice následné péče. Dokument PDF Vyhodnocení VZ odvoz a likvidace odpadů - 2024.pdf 29.64 KB