Profil zadavatele: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

  • Název: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
  • IČO: 48379808
  • Adresa:
    Skořická 314
    33843 Mirošov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_117.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 210289

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO OHŘEVU TV – DOMOV HARMONIE, MIROŠOV Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízení na rekonstrukci ohřevu teplé vody. Dokument PDF Zaznam_o_poptavkovem_rizeni_Oh rev_TV.PDF 721.78 KB
Poptávkové řízeni na dodávku netkané textilie Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízen na dodávku netkané textilie Dokument PDF Zaznam o poptavkovem rizeni na dodavku netkane textilie.pdf 7.32 MB
Poptávkové řízení na dodávku mycího stroje kuchyňského nádobí (myčka černého nádobí). Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízen na dodávku mycího stroje kuchyňského nádobí (myčka černého nádobí). Dokument PDF Zaznam_o_poptavkovem_rizeni_do davka_mycího_stroje_na_kuchyns ke_nadobi.PDF 2.97 MB
Poptávkové řízení na dodávku netkané textilie Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízen na dodávku netkané textilie Dokument PDF VZ_Záznam_PŘ.pdf 1.54 MB
Poptávkové řízení - Dodávka protipožárních uzávěrů včetně montáže Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízení - Dodávka a montáž dřevěných protipožárních dveří do interiéru v zařízení Domova Harmonie Mirošov.
Dokument PDF Záznam PŘ Dodávka protipožárních uzávěrů včetně montáže.pdf 366.02 KB
"SVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ Z DOMOVA HARMONIE, CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIROŠOV“ Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízení. Zajištění činnosti v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění, využití nebo odstranění odpadů vč. souvisejících služeb (skupiny odpadu: 20 03 01, 20 01 08) Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízeníi - SVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ Z DOMOVA HARMONIE, CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIROŠOV.pdf 642.01 KB
Poptávkové řízeni na dodávku netkané textilie Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízen na dodávku netkané textilie Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení - Dodávka netkané textilie.pdf 731.11 KB
Ostatní
"SVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ Z DOMOVA HARMONIE, CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIROŠOV“ - DRUHÉ VYHLÁŠENÍ Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ. Zveřejněn Záznam o poptávkovém řízení. Zajištění činnosti v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění, využití nebo odstranění odpadů vč. souvisejících služeb (skupiny odpadu: 20 03 01, 20 01 08) Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení - SVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ Z DOMOVA HARMONIE, CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIROŠOV“.pdf 756.03 KB