Profil zadavatele: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

  • Název: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
  • IČO: 00497061
  • Adresa:
    Borská 2718/55
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_101.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348135

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky
PD VYUŽITÍ OBJEKTU KŘIMICKÁ ULICE Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace “Plzeň, Křimická 94 – rekonstrukce objektu a nástavba, projektová dokumentace ”, tzn. projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení s následnou inženýrskou činností k získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu a projektovou dokumentaci pro provádění staveb s položkovým rozpočtem stavby a slepým výkazem výměr. Zadavatel zaslal dne 16. 10. 2020. Žádost o vypracování cenové nabídky v elektronické formě. Podání nabídek bylo zadavatelem stanoveno do 30. 10. 2020. Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení_Křimická.pdf 666.88 KB