Profil zadavatele: Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace
  • IČO: 00073873
  • Adresa:
    Chodské náměstí 96
    34401 Domažlice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_8.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 213585

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dodávkového automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2024 29.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016