Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94

  • Název: Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94
  • IČO: 65571886
  • Adresa:
    Hradská 94
    Město
    34401 Domažlice 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_76.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení