Profil zadavatele: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

  • Název: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
  • IČO: 61781444
  • Adresa:
    F. Procházky 324
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_61.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 357692

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace" - 3.vyhlášení
podlimitní Zadáno 16.11.2020 07.12.2020 10:00
Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice udržovací práce v části 1.PP - II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 09.05.2018 10:00
Modernizace vybavení odborných učeben
podlimitní Zadáno 10.03.2015 31.03.2015 15:00
Gymnázium Sušice - Nákup ICT vybavení - Comenius
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 25.04.2014 12:00
Gymnázium Sušice - bezbariérové řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 16.07.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016