Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23

  • Název: Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23
  • IČO: 69459100
  • Adresa:
    Prap. Veitla 23
    34022 Nýrsko
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_59.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení