Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181

  • Název: Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181
  • IČO: 48380156
  • Adresa:
    Jiráskova 181
    33701 Rokycany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_55.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory budovy ZUŠ Rokycany - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 05.12.2023 16.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016