Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155

  • Název: Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155
  • IČO: 47694921
  • Adresa:
    Čechova 1155
    Nové Město
    33701 Rokycany 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_52.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení