Profil zadavatele: Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78

  • Název: Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
  • IČO: 49777700
  • Adresa:
    Částkova 691/78
    32600 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_34.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 9timístného vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2024 30.01.2024 11:00
Parkoviště a úprava zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2015 25.09.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016