Profil zadavatele: Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

  • Název: Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10
  • IČO: 49778111
  • Adresa:
    Kopeckého sady 328/10
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_29.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369614

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fasády budovy Tylova 15, Plzeň vč. vnitrobloku
podlimitní Zadáno 24.05.2023 15.06.2023 10:00
Konzervatoř, Tylova 15 - instalace dvouramenného schodiště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2023 29.03.2023 10:00
Drobné stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve správě Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 – budova Tylova 15 – oprava střechy – 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 13.04.2017 09.05.2017 09:00
„Konzervatoř Plzeň - jazykový pobyt pro žáky“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2015 12.08.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016