Profil zadavatele: Dětský domov, Nepomuk

  • Název: Dětský domov, Nepomuk
  • IČO: 49180924
  • Adresa:
    U Daliborky 278
    33501 Nepomuk
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_24.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku pro Dětský domov, Nepomuk
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2016 12.07.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016