Profil zadavatele: Dětský domov DOMINO, Plzeň

  • Název: Dětský domov DOMINO, Plzeň
  • IČO: 49778170
  • Adresa:
    Vojanova 1029/22
    31800 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_23.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NÁKUP VÍCEMÍSTNÉHO VOZIDLA
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 11.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016