Profil zadavatele: Dětský domov, Staňkov

  • Název: Dětský domov, Staňkov
  • IČO: 48342971
  • Adresa:
    Mathauserova 117
    34561 Staňkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_21.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 497595

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup sedmimístného automobilu - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016