Profil zadavatele: Dětský domov, Staňkov

  • Název: Dětský domov, Staňkov
  • IČO: 48342971
  • Adresa:
    Mathauserova 117
    34561 Staňkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_21.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 497595

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení