Profil zadavatele: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

  • Název: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace
  • IČO: 49180312
  • Adresa:
    89
    33554 Žinkovy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_123.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 354102

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení 1 ks bariérové pračky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 03.10.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016