Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54

  • Název: Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54
  • IČO: 45335842
  • Adresa:
    Sokolovská 1165/54
    32300 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_111.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - ZUŠ, U Jam 14, Plzeň
podlimitní Zadáno 07.07.2022 26.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016