Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

  • Název: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33
  • IČO: 45335851
  • Adresa:
    Terezie Brzkové 863/33
    31800 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_110.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpravy fasád ZUŠ Terezie Brzkové – Jagellonská 14, Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 27.09.2022 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016