Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)
Odesílatel Kateřina Hlavatá
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2024 10:43:20
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 - Lipnice - Spálené Poříčí.pdf (744.35 KB)
- Příloha č. 1 VZD č. 2 - Příloha č. 3 - Soupis prací - II117 Lipnice - Spálené Poříčí.xlsx (617.26 KB)
- ZD ve zění vysv. ZD č. 2 - II117 Lipnice - Spálené Poříčí (et. IV a V) .pdf (671.20 KB)