Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/185 Slatina - Lučice, oprava
Odesílatel Martina Tyrová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2023 12:33:48
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3 - Slatina-Lučice.pdf (718.73 KB)
- Příloha č. 3 - soupis prací ve znění dod.inf.č.3 SLATINA – LUČICE, OPRAVA [zadání] (2).xlsx (73.01 KB)
- Příloha č. 2 - výřez HMOTNOSTI.jpg (554.41 KB)
- ZD - Slatina-Lučice ve znění dod.inf.č.3.pdf (669.16 KB)