Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup – soustruh konvenční
Odesílatel Petra Matějková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 13:33:30
Předmět Výzva

Vážení,
v příloze této zprávy Vám zasílám Výzvu vč. příloh k VZ "Nákup – soustruh konvenční".

S pozdravem

Bc. Petra Matějková
odborná referentka

petra.matejkova@cnpk.cz
+420 773 051 919
+420 377 224 260


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_Soustruh konvenční.pdf (371.22 KB)
- Přílohy Výzvy č. 1-4.zip (97.30 KB)