Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prodloužení STL plynovodu pro areál SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova
Odesílatel Tomáš Bek
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2021 09:34:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

zasílám vám Vysvětlení zadávací dokumentace spolu s novou Přílohou č.3.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (670.91 KB)
- Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ.xlsx (97.49 KB)