Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace" - 2.vyhlášení
Odesílatel Štěpánka Hamatová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2020 12:46:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3- 200207.docx (105.93 KB)
- příloha 1 Výpočet větrání kotelny_ aktualizace200207.pdf (67.82 KB)
- Příloha 2 Výkaz výměr_aktualizace 200207.xlsx (414.33 KB)