Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SOU elektrotechnické Plzeň, Společenský sál – 2. Etapa
Odesílatel Václav Štrunc
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 13:10:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMETACE č. 1, jehož jsou:
Přílohy vysvětlení č. 1:
- E07Rozvaděče Model (1)
- Kniha svítidel 16. 1. 2019, bez názvů
- Výpočty osvětlení, SOUE Plzeň - víceúčelový sál - zázemí - výpočty, bez názvů


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1.pdf (148.00 KB)
- E07Rozvaděče Model (1).pdf (190.97 KB)
- Kniha svítidel 16.1.2019, bez názvů.pdf (1.21 MB)
- SOU E Plzeň - víceúčelový sál - zázemí - výpočty, bez názvů.pdf (766.72 KB)