Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Signalizační zařízení do domova pro seniory
Odesílatel Lukáš Reimann
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2018 14:07:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený pane, Vážená paní,

zasíláme Vám tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 31.10.2018 k VZ s názvem "Signalizační zařízení do domova pro seniory".
Vysvětlení ZD je v přiloženém dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 31.10.2018"

Vzhledem k uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel lhůtu pro podání nabídek nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo dnes uveřejněno v detailu VZ v E-ZAK:
https://ezak.cnpk.cz/vz00006831

Dodavatelé jsou povinny seznámit se s vysvětlením, změnou či doplněním zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce.

S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (822.65 KB)
- 6 Příloha č. 6 Výzvy - Signalizační zařízení - 31.10.2018.xls (51.00 KB)