Veřejná zakázka: Střecha školních dílen v Horažďovicích, Strakonická 952

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9916
Systémové číslo: P22V00000694
Datum zahájení: 14.09.2022
Nabídku podat do: 23.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střecha školních dílen v Horažďovicích, Strakonická 952
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně stávající plechové krytiny (sedlová střecha) včetně zemnící soustavy, podokapních žlabů a dešťových svodů. Během realizace zakázky musí být zpracována řádná prováděcí (dodavatelská) dokumentace – řešení hromosvodu, která bude předložena zadavateli k odsouhlasení. Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 Výzvy) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 820 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • IČO: 00077631
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 313
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky