Veřejná zakázka: III/19511 a III/1959 v úseku sil. II/195 – dobývací prostor Mutěnín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9762
Systémové číslo: P22V00000539
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.05.2022
Nabídku podat do: 15.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/19511 a III/1959 v úseku sil. II/195 – dobývací prostor Mutěnín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava části silnice III/19511 od křižovatky se silnicí II/195 po křižovatku se silnicí III/1959 a oprava části silnice III/1959 od křižovatky se silnicí III/19511 po vjezd do dobývacího prostoru. Celková délka obou úseků je 2371 m. Stavba je umístěna v extravilánu. V rámci stavby bude provedena celoplošná oprava obou úseků silnic, budou doplněny výhybny, dvě opěrné zdi z prefabrikátů, bude provedena oprava stávajícího odvodnění, budou zřízeny nezpevněné krajnice a napojení přilehlých nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 899 133 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy