Veřejná zakázka: Rekonstrukce hřiště na hřiště s umělým povrchem vč. vybudování soc. zařízení Křimice (2. etapa)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8769
Systémové číslo: P21V00000452
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.08.2021
Nabídku podat do: 25.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce hřiště na hřiště s umělým povrchem vč. vybudování soc. zařízení Křimice (2. etapa)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. etapy je část SO 04 – Multifunkční hřiště a ovál. Multifunkční hřiště bude realizování kompletně celé včetně finálního povrchu a oplocení. U tenisových kurtů a oválu bude realizována pouze příprava v rozsahu podkladu z kameniva drceného 0-32 v tl. 100 mm a 32-64 v tl. 200 mm a drenážní potrubí. Zemní práce a inženýrské sítě byly provedeny v 1. etapě.

Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované společností LABRON s.r.o. s názvem zakázky: Sportovní areál Křimice – 2. etapa, datum zpracování 05/2021 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č.3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 045 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
 • IČO: 69457930
 • Poštovní adresa:
  Karlovarská 1210/99
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy