Veřejná zakázka: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň – Rekonstrukce oken – dvorní trakt budovy školy - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7930
Systémové číslo: P20V00000252
Datum zahájení: 24.06.2020
Nabídku podat do: 03.07.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň – Rekonstrukce oken – dvorní trakt budovy školy - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna části okenních otvorů a s tím spojené stavební úpravy v objektu Střední průmyslové školy stavební, který je památkově chráněnou kulturní památkou vedenou pod rejst. Č. ÚSKP 105784. Jedná se především o výrobu a dodání 17 ks nových špaletových dřevěných oken, vybourání původních okenních výplní a montáž nových, vnitrostaveništní přesuny, doplnění klempířských prvků, oprava vnitřních a vnějších špalet, výměna vnitřních parapetů, provedení výmalby v místech zásahů a závěrečný úklid. Prostory dotčené stavbou se nachází na chodbě ve 3.NP. Objekt není vybaven výtahem.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění je zřejmá z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
 • IČO: 49778064
 • Poštovní adresa:
  Chodské náměstí 1585/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208380

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy