Zakázka: Stavební úpravy učeben na G+SOŠ Rokycany

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 7912
Systémové číslo: P20V00000234
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.05.2020

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy učeben na G+SOŠ Rokycany
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy učeben na G+SOŠ Rokycany“ jsou 4 samostatné stavby:
1. Rekonstrukce knihovny
2. Stavební úpravy 3 NP
3. Úprava vstupní haly – vodní svět
4. Připojení vody a kanalizace pro 1. a 3.
Dále pak také:
• Provedení souvisejících stavebních úprav.
• Doprava veškerého materiálu do místa plnění, včetně vykládky na místo určené objednatelem.
• Provedení kompletního odborného zapojení (instalace, montáž) a zprovoznění předmětu plnění.
• Předání veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění (manuály, návody k obsluze, písemné technické dokumenty a montážní postupy v českém jazyce, záruční listy, atesty apod.).
• Likvidace vzniklého odpadu.
• Provedení dalších nespecifikovaných služeb nebo činností pokud přímo souvisejí s dílem a pokud jsou nezbytné k jeho provedení a řádnému dokončení.
• Provedení nezbytných zkoušek a revizí dle platných norem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 759 632 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
 • IČO: 48380296
 • Poštovní adresa:
  Mládežníků 1115
  33701 Rokycany

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mládežníků 1115
Nové Město
33701 Rokycany 1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy