Veřejná zakázka: Úprava učebny programování CNC strojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7166
Systémové číslo VZ: P19V00000217
Datum zahájení: 10.04.2019
Nabídku podat do: 18.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava učebny programování CNC strojů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které se týkají spojení stávající učebny a kabinetu v suterénu objektu do jednoho prostoru. Stavební práce budou provedeny v objektu Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy prof. Švejcara v Plzni, Klatovská 109 a to v rozsahu a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 735 632 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
 • IČO: 69457425
 • Poštovní adresa:
  Klatovská třída 1615/109
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213067

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení účastníka v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky