Veřejná zakázka: Plynová kotelna pro Domov mládeže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7159
Systémové číslo VZ: P19V00000210
Datum zahájení: 11.04.2019
Nabídku podat do: 26.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plynová kotelna pro Domov mládeže
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedena kompletní demontáž stávajícího elektrokotle včetně jeho napojení na el. energii, stávajícího kombinovaného rozdělovače/sběrače, všech ovládacích a regulačních armatur, stávajících expanzomatů. Potrubí v kotelně bude částečně zdemontováno a utěsněno, bude ponechána příprava na nové napojení. Čerpadlové skupiny a ostatní armatury budou kompletně zdemontovány.
Dle zadání objednatele bude nový zdroj tepla sestávat ze dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 49kW, účinností 97,2% (při tep.spádu 80/60), s rozsahem modulace 1:9, o hmotnosti 40kg, typu MP+1.50.
Celkový jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla bude 97 kW. Kotle budou osazeny a provozovány jako spotřebiče kategorie C – s uzavřenou spalovací komorou, se sáním vzduchu pro spalování z venkovního prostoru. Navržené kotle jsou nízkoemisní, zařazené do 5. třídy NOx dle ČSN EN 15502-2-1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
 • IČO: 48342939
 • Poštovní adresa:
  Erbenova 184
  34401 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 358616

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky